Cultuureducatie met kwaliteit

De gemeentes Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek nemen deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), en het bijbehorende programma De Cultuur Loper. Het betreft een co-financiering tussen het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Scholen uit deze gemeentes kunnen hieraan deelnemen als zij hun cultuuronderwijs een kwalitatieve boost willen geven en toekomstbestendig willen maken. Zij worden hierin begeleid door lokale intermediair Caroline Peters van Wetten van het KunstLokaal. Er zijn financiële middelen beschikbaar die ingezet kunnen worden.

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kent drie pijlers:

– Curriculumvernieuwing en visievorming
– Kansengelijkheid
– Professionalisering

Met de komst van Curriculum.nu zal cultuur over enkele jaren als vast onderdeel/vak in het curriculum opgenomen moeten worden. Via CMK kunnen scholen zich hierop voorbereiden:

– Welke plek neemt cultuur in in ons onderwijs?
– Hoe zie je cultuureducatie als vak?
– Hoe verhoudt het zich tot andere vakken?
– Wat willen wij met cultuureducatie bereiken bij de kinderen?
– Hoe werken wij hiermee? Wat bieden we aan, en hóe bieden we het aan?
– Wat vraagt dit van de leerkracht?
-Hoe verankeren we dit, ook financieel? (voor de toekomst)

Er is begeleiding en budget beschikbaar om te onderzoeken, uit te proberen, training, coaching of co-teaching in te zetten etc.

Kijk voor meer info op www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl of www.decultuurloper.nl.
Heb je vragen of wil je ook deelnemen? Neemt contact op met onze intermediair.

In beeld:

Korte impressie

Verschillende mogelijkheden voor muziekklassen

Leer meer over het Cajon

Aan de slag met dit instrument in de klas