Coaching en begeleiding

Cultuurcoördinator en intermediair coacht en begeleidt scholen om cultuuronderwijs vorm te geven op een manier die past bij de specifieke school. Je kunt denken aan ondersteuning op het gebied van:

– Het formuleren van een visie/ambities op het gebied van cultuuronderwijs (Wat willen we bereiken bij onze leerlingen?)
– Het omzetten van deze visie naar beleid- en actieplannen: Wat betekent deze visie voor ons aanbod en onze manier van werken/begeleiden?
– In beeld brengen van mogelijkheden tot professionalisering: Wat heeft het team / de leerkracht nodig om hieraan te werken?
– Het inzetten van geschikte trainers, vakdocenten en kunstcoaches die helpen de ambities te realiseren, en de vertaling naar de klassenpraktijk te maken

Scholen stellen mij vragen als:
– Wij willen af van die 25 dezelfde werkjes op de vensterbank! Hoe verschuiven we de focus naar het proces i.p.v. het product?-
– We willen meer aandacht voor reflectie in onze beeldende lessen. Hoe pakken we dat aan? Welke vragen stel je?-
– Hoe kunnen we kunst en wereldoriëntatie op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden?
– Wij willen ons muziekonderwijs een kwalitatieve boost geven met een nieuwe methode. Wie kan ons helpen met het vinden van een geschikte methode en de implementatie daarvan?-
– Hoe creëren we meer betrokkenheid van leerlingen bij de thema’s/kunstlessen?
Wij vinden talentontwikkeling belangrijk. Hoe geven we vanuit die invalshoek onze kunstlessen vorm?
– Welke mogelijkheden zijn er voor het creëren van een doorgaande leerlijn op het gebied van kunst- en cultuur?

Op de meeste vragen zijn geen kant-en-klare antwoorden, maar wel genoeg mogelijkheden om stapsgewijs (en met ondersteuning van bijvoorbeeld trainers, vakdocenten of kunstcoaches) samen tot praktische vormen te komen die werken op jóuw school.

Workshops voor leerkrachten en pedagogische medewerkers

Naast teamtrainingen en individuele coaching op scholen organiseert CultuurLokaal ook regelmatig workshops met open inschrijving speciaal voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Verdieping, zowel in vaardigheden als processen, staat centraal. Alle scholen worden hierover geïnformeerd via de ICC-er.

In beeld:

Aan de slag

Zelf ervaren hoe materialen werken

Handgrepen

Uitleg tijdens een workshop